Åsen Skolekorps
ÅSEN SKOLEKORPS
 • Sponsor    • HVA SKJER?    • Info    • Bilder    • Medlemmer    • Styret    • Ansatte    • Økonomikomiteen    • Uniform    • Historikk    • Kontakt oss     • Gjestebok  

 

 

   Styret

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 587 878

 

 


Styret 2015-2016

§ 5. STYRET.
1 Sammensetning og konstituering.
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, korpsleder og 2 styremedlemer. I tilegg skal det være en vara til styret.
5.2 Fullmakter
Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.

På  årsmøte den 12. Februar 2015 ble disse valgt til å lede korpset:

 


  

Verv  Navn  Telefon  Mobil  Mailadresse 
Leder   Geir Skjesol     97672548   skjesols@online.no  
Nestleder   Ann Kristin Alstad Reinås        
Sekretær   Kjeldrun Undlien     92249 86   kjeldrun@hotmail.com  
Kasserer   Per Olav Langås        
Styremedlem   Ingunn Fossum        
Styremedlem   Eva Karin Evenhus        

 

 

Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Åsen Skolekorps, Postboks 26, 7631 Åsen